Naša spoločnosť sa zaoberá prácami v oblasti palív a energetiky. Firma disponuje kvalitnými a špeciálne školenými pracovníkmi, o čom svedčia aj zákazky realizované v elektrárni Jaslovské Bohunice.

Firma Stavmit je dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá dosiahla svoju reputáciu poskytovaním spoľahlivých prác v oblasti palív a energetiky. Túto skutočnosť sa snaží neustále podporovať zlepšovaním kvality poskytovaných služieb.